Open navigatie

Nieuws

Derde bijeenkomst Werkplaats Keukenafval

Afgelopen 7 maart vond de derde bijeenkomst van de Werkplaats Keukenafval plaats bij de Omgevingsdienst Brabant Noord in ‘s-Hertogenbosch. In de Werkplaats Keukenafval gaan gemeenten op zoek naar manieren om keukenafval in het restafval te verkleinen.

Lees het volledige bericht

Zeven illegale asbestverwijderingen stilgelegd

In de eerste maanden van 2017 heeft de ODBN zeven illegale asbestsaneringen opgespoord en de werkzaamheden stilgelegd. Illegale saneringen geven grote gezondheidsrisico’s voor mensen. De ODBN spoort steeds meer illegale activiteiten op en pakt deze aan.

Lees het volledige bericht

Meld je aan: 7 maart 2017 bijeenkomst Werkplaats Keukenafval

7 maart vindt de derde bijeenkomst plaats van de Werkplaats Keukenafval bij de Omgevingsdienst Brabant Noord in ‘s-Hertogenbosch. In de Werkplaats Keukenafval gaan gemeenten op zoek naar manieren om keukenafval in het restafval te verkleinen

Lees het volledige bericht

Informatie over de nieuwe wet Natuurbescherming

Per 1 januari jl. is de nieuwe wet Natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet.

Lees het volledige bericht

Geurklachten Noord-Brabant en Zuid-Holland

Een vreemde geur trekt over de provincie Noord-Brabant en Zuid-Holland. Metingen hebben geen bijzondere stoffen of verhoogde concentraties van normaal voorkomende stoffen stoffen in de lucht aangetoond.

Lees het volledige bericht

Brabantse omgevingsdiensten bundelen krachten ketentoezicht asbest

De Brabantse omgevingsdiensten hebben hun krachten gebundeld in de strijd tegen milieucriminaliteit in de asbestketen en zetten hier nieuwe, succesvolle methoden voor in. Door informatie te bundelen en uit te wisselen met partijen als politie, justitie, inspectiediensten en gemeenten, komen bedrijven die een potentieel risico vormen in de keten duidelijk in beeld en kunnen zij ieder moment geconfronteerd worden met toezicht.

Lees het volledige bericht

De ODBN ondertekent aansluitovereenkomst Inspectieview Milieu (IvM)

3 november jl. heeft Jan Lenssen, namens de ODBN, samen met vijf andere omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat samen met twaalf waterschappen in de Paleiskerk in Den Haag ervoor getekend zich aan te sluiten op Inspectieview Milieu.

Lees het volledige bericht

Nieuwsbrief ODBN November 2016

De ODBN nieuwsbrief is weer de deur uit! Met deze keer de onderwerpen: de Omgevingswet, uitvoeringsprogramma collectieve taken, Asbest weekend, Zomertoer 2016, energiebesparing bij bedrijven en grondwaterbescherming.

Lees het volledige bericht

Succesvol handhavingsweekend op 15 en 16 oktober in Brabants buitengebied

Zaterdag 15 en zondag 16 oktober hebben circa 60 buitengewoon opsporingsambtenaren in heel Brabant een handhavingsactie gehouden. Het doel van de actie was om gezamenlijk op te treden tegen misstanden die de kwetsbare natuur bedreigen en tot een onveilig gevoel in de buitengebieden kunnen leiden.

Lees het volledige bericht

Samen verder komen in een land waar veel mensen wonen én veel dieren

Brede steun voor een APK voor veehouderijen, met elkaar in gesprek gaan op lokaal niveau en ondertussen werken aan het verlagen van de uitstoot van fijnstof, ook bij de bestaande bedrijven. Dat zijn in hoofdlijn de conclusies van het jaarlijkse symposium van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid.

Lees het volledige bericht

Gemeenten openen Energieloket

Onder projectleiding van de ODBN hebben 12 regiogemeenten een energieloket geopend dat huizenbezitters helpt bij het energiezuiniger maken van hun woning. Het loket is 5 oktober feestelijk geopend op de Vakbeurs energie in ‘s-Hertogenbosch.

Lees het volledige bericht

Melding leidt tot vondst inheemse vogels en gestolen spullen

De politie heeft in samenwerking met Samen Sterk in Brabant en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij een woning in ’s-Hertogenbosch meerdere bijzondere vogels en verschillende vermoedelijk gestolen spullen aangetroffen.

Lees het volledige bericht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.