Open navigatie

Het algemeen en dagelijks bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) is het hoogste bestuursorgaan van de Omgevingsdienst Brabant Noord. Het budgetrecht berust bij het Algemeen Bestuur.  En de strategie van de organisatie wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In het Algemeen Bestuur zit per deelnemer één afgevaardigde. Alle P&C-documenten worden vastgesteld door het AB, zoals onze begroting, jaarrekening en Kadernota.

Samenstelling van het Algemeen bestuur

Naast het AB heeft de ODBN een Dagelijks Bestuur (DB). Het Dagelijks Bestuur  is bestuurlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de ODBN. Zij dragen zorg voor de uitvoering van besluiten van het Algemeen Bestuur van de ODBN en ze zien toe op het correct functioneren van de ambtelijke organisatie. Het AB gaat over de dagelijkse bedrijfsvoering en de organisatie, en benoemt de directeur.

Samenstelling van het Dagelijks Bestuur

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.