Open navigatie

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst Brabant Noord is bestuurlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de ODBN. Zij dragen zorg voor de uitvoering van besluiten van het Algemeen Bestuur van de ODBN en ze zien toe op het correct functioneren van de ambtelijke organisatie.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende personen:

Marnix Bakermans Landerd
Dhr. M. (Marnix) Bakermans
Voorzitter DB van de ODBN
Burgemeester gemeente Landerd

Jan Lenssen
Dhr. J.A.J. (Jan) Lenssen
Secretaris DB ODBN
Directeur ODBN

Johan van den Hout NIEUW
Dhr. J. (Johan) van den Hout
Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant

Eric van den Bogaard Meierijstad
Dhr. H.J.M.P.M. (Eric) van den Bogaard
Wethouder gemeente Meierijstad
Johan van der Schoot Oss
Dhr. J.L.E.M.H. (Johan) van der Schoot
Wethouder gemeente Oss
 Wouter Bollen Sint Antonis
Mr. W. (Wouter) Bollen
Wethouder gemeente Sint Anthonis