Open navigatie

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst Brabant Noord is bestuurlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de ODBN. Zij dragen zorg voor de uitvoering van besluiten van het Algemeen Bestuur van de ODBN en ze zien toe op het correct functioneren van de ambtelijke organisatie.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende personen:

Marnix Bakermans Landerd
Dhr. M. (Marnix) Bakermans
Voorzitter DB van de ODBN
Burgemeester gemeente Landerd

Jan Lenssen
Dhr. J.A.J. (Jan) Lenssen
Secretaris DB ODBN
Directeur ODBN

Hagar Roijackers
Mevr. H. (Hagar) Roijackers
Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant

Franko van Lankvelt_Uden
Dhr. F.J.H. (Franko) van Lankvelt
Wethouder gemeente Uden
Johan van der Schoot Oss
Dhr. J.L.E.M.H. (Johan) van der Schoot
Wethouder gemeente Oss
 Wouter Bollen Sint Antonis
Mr. W. (Wouter) Bollen
Wethouder gemeente Sint Anthonis
   

De portefeuilleverdeling is als volgt:

Marnix Bakermans: voorzitter, bestuurlijke en bovenregionale contacten, communicatie en huisvesting

Johan van der Schoot: plaatsvervangend voorzitter, en MJOP

Peter Smit: landbouw, omgevingswet, energie/duurzaamheid

Wouter Bollen: financiën

Franko van Lankvelt: dienstverlening VTH, collectieve taken en SSiB

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.