Open navigatie

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst Brabant Noord is bestuurlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de ODBN. Zij dragen zorg voor de uitvoering van besluiten van het Algemeen Bestuur van de ODBN en ze zien toe op het correct functioneren van de ambtelijke organisatie.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende personen:

Matthie van Merwerode
Dhr. M.J. (Matthie) van Merwerode
Voorzitter DB van de ODBN
Wethouder Gemeente Uden

Jan Lenssen
Dhr. J.A.J. (Jan) Lenssen
Secretaris DB ODBN
Directeur ODBN

Johan van den Hout
Dhr. J. (Johan) van den Hout
Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant

Peter Pennings
Dhr. P.F.W.M. (Peter) Pennings
Wethouder gemeente Vught
Gerard
Dhr. G. (Gerard) Stoffels
Wethouder gemeente Cuijk
Oss
Dhr. J.L.E.M.H. (Johan) van der Schoot
Wethouder gemeente Oss 
   

Toegevoegde leden aan het Dagelijks Bestuur. Zij maken formeel geen deel uit van het DB maar worden standaard uitgenodigd om aan de vergadering deel te nemen.

Jan Hoskam
Dhr. J.W.F. (Jan) Hoskam
Wethouder gemeente 's Hertogenbosch

Ted van de Loo
Dhr. T.A.M. (Ted) van de Loo
Wethouder gemeente Boekel