Open navigatie

Missie en visie

Missie: De Omgevingsdienst Brabant Noord zorgt voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst.Huis ODBN

De VTH-taken van de ODBN komen voort uit wetten op het gebied van milieu, groen, bouwen en wonen. Om de uitvoeringspraktijk mee te laten bewegen met de snel veranderende samenleving richt de ODBN zich ook op ontwikkeling, advies en innovatie. Alle handelingen van de medewerkers hebben tot doel om de missie te realiseren.

Kernwaarden van de ODBN zijn:


Visie 2020

De Omgevingswet biedt in 2020 het integrale, wettelijke kader waardoor de gemeenten, provincie en ODBN vanzelfsprekend met elkaar samenwerken. Ook de agrarische betekenis van de regio bindt de partijen. Noord(oost) Brabant behoort in 2020 tot de meest innovatieve en duurzame agrofoodregio’s van Europa. De ODBN draagt daar als kennis- en expertisecentrum voor landbouw en groene wetgeving aan bij.

Gemeenten en provincie voelen zich in 2020 als ‘aandeelhouder’ duurzaam betrokken bij en verantwoordelijk voor de ODBN. De lijnen tussen bestuurders, managers en medewerkers van de organisaties zijn kort. De ODBN richt zich op samenwerking binnen de eigen organisatie en met de gemeenten, de provincie en relevante organisaties.

> Download Missie, Visie 2020, Fundament 2014-2016 van de ODBN