Open navigatie

Missie en visie

Missie: De Omgevingsdienst Brabant Noord zorgt voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst.Huis ODBN

De taken van de ODBN zijn in opdracht van de gemeenten in Noordoost-Brabant en provincie Brabant en komen voort uit wetten op het gebied van milieu, groen, bouwen en wonen. Om de uitvoeringspraktijk mee te laten bewegen met de snel veranderende samenleving richt de ODBN zich ook op ontwikkeling, advies en innovatie. Alles wat ODBN'ers doen is gericht op het zorgen voor een schone en veilige leefomgeving.

ODBN'ers kennen de milieu- en natuurwetgeving door en door.  Vraagstukken pakken we integraal op door samen te werken met partners.  We ontwikkelen continu nieuwe kennis en kunde. Op basis van die actuele kennis voorzien we onze gemeentes en provincie van onafhankelijk en betrouwbaar advies. En we voeren vergunningverlening, toezicht en handhaving uit hun naam professioneel en proactief uit. Onze competenties zetten we in met maar een doel: het beschermen van de kwaliteit van de leefomgeving in Brabant Noord.


Visie 2020

De Omgevingswet biedt in 2020 het integrale, wettelijke kader waardoor de gemeenten, provincie en ODBN vanzelfsprekend met elkaar samenwerken. Ook de agrarische betekenis van de regio bindt de partijen. Noord(oost) Brabant behoort in 2020 tot de meest innovatieve en duurzame agrofoodregio’s van Europa. De ODBN draagt daar als kennis- en expertisecentrum voor landbouw en groene wetgeving aan bij.

Gemeenten en provincie voelen zich als ‘aandeelhouder’ duurzaam betrokken bij en verantwoordelijk voor de ODBN. De lijnen tussen bestuurders, managers en medewerkers van de organisaties zijn kort. De ODBN richt zich op samenwerking binnen de eigen organisatie en met de gemeenten, de provincie en relevante organisaties.

> Download Missie, Visie 2020,

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.