Open navigatie

Samenwerking

Provinciale samenwerking

In de provincie Noord-Brabant zijn drie omgevingsdiensten:

De Brabantse omgevingsdiensten werken op allerlei manieren samen en delen kennis met elkaar. Op zowel het gebied van bedrijfsvoering als op inhoudelijk vlak. Daarnaast zijn er een aantal provincie brede projecten waarbij een van de omgevingsdiensten voor de hele provincie aan de lat staat. Voor de ODBN geldt dat met betrekking tot de uitvoering van groene wetgeving maar ook voor o.a. het project Samen Sterk in het Buitengebied.

Daarnaast is ook op bedrijfsvoeringniveau afstemming met elkaar. Rondom personeelszaken maar ook ICT gerelateerde werkzaamheden worden door de drie omgevingsdiensten samen op gepakt. 

Landelijke samenwerking

Eind 2013 is Omgevingsdienst NL opgericht. Deze vereniging, waar alle omgevingsdiensten in Nederland lid van zijn, is opgericht met als doel het vormen van een platform voor kennis- en informatie uitwisseling voor de omgevingsdiensten in Nederland. Als kerndoel hebben zij het ondersteunen van de leden op gezamenlijke onderwerpen, het namens de leden uitvoeren van taken en faciliteren van gezamenlijke projecten. Er zijn verschillende medewerkers vanuit de ODBN betrokken bij de activiteiten van de vereniging. Denk hierbij aan het project kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt en deskundigheid.

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.