Open navigatie

Thema's en advies

Wat doet de ODBN op het gebied van adviseren?

De primaire taken van de ODBN zijn vergunningverlening, handhaving en toezicht. Om die taken adequaat uit te oefenen in een snel veranderende samenleving is het noodzakelijk dat de uitvoeringspraktijk van deze kerntaken meebeweegt met de veranderingen. Hoogwaardige milieutechnische advisering en het projectmatig werken aan innovaties en ontwikkelingen helpen de ODBN en zijn deelnemers om in te spelen op deze veranderingen.

Wilt u meer informatie over wat de ODBN voor u kan betekenen? Neem dan contact op met de ODBN.

Bodem en ondergrond

De ODBN beoordeelt bodemonderzoeken en saneringsplannen in het kader van vergunningverlening en handhaving  op basis van omgevingswetgeving en adviseert de deelnemers over deze onderzoeken en plannen. Lees verder...

Asbest

De ODBN kan zorgdragen voor de gehele verwijderingsketen van asbestonderzoek tot asbestsanering in bouwwerken en bodem. Hierbij kan alle expertise van de ODBN-werkgroep asbest gebundeld gebruikt worden. Lees verder...

Collectieve Taken

De ODBN voert voor de regio als geheel collectieve taken uit die de kwaliteit en doelmatigheid van vergunningverlening, toezicht en handhaving continu verbeteren. Het programmateam collectieve taken heeft een spilfunctie in het ontwikkelen, delen en actualiseren van kennis op dit gebied. Lees verder...

Snelweg Den Bosch

Energie

In het energieakkoord is door diverse partijen afgesproken dat er meer prioriteit wordt gegeven aan energiebesparing bij o.a. kantoren, scholen en zwembaden/sauna’s en de toezicht en handhaving daarop door gemeenten. Lees verder.

Geluid

De ODBN beoordeelt de geluidbelasting in het kader van de agrarische en industriële VTH werkzaamheden en ruimtelijke procedures. Lees verder...

Geur

De ODBN beoordeelt geur vanuit veehouderijen in het kader van de agrarische VTH werkzaamheden en stelt geuradviezen op, bijvoorbeeld in het kader van ruimtelijke procedures en omgekeerde werking. Lees verder...

Luchtkwaliteit

De ODBN beoordeelt de luchtkwaliteit in het kader van de agrarische en industriële VTH werkzaamheden en ruimtelijke procedures. Lees verder...

Water en veehouderijOmgevingswet

De Omgevingswet wordt volgens planning in 2018 van kracht. De regulering van de fysieke leefomgeving zal naar verwachting ingrijpend veranderen met deze wet. Lees verder...

Samen Sterk in Brabant(SSiB)

Het project Samen Sterk in Brabant(SSiB) beoogt het buitengebied in de gehele Provincie Noord Brabant schoner en veiliger te maken. Lees verder...

Water

De  technische advisering over operationeel grondwaterbeheer ingevolge de Waterwet en de uitvoering van het grondwaterbeschermingsbeleid op grond van de Provinciale milieuverordening (PMV) wordt verzorgd door de collega's van de ODZOB.

Zorgvuldige veehouderij

Uit de agrarische basistaken van de ODBN komen een aantal werkzaamheden voort op het gebied van zorgvuldige veehouderij. Lees verder...

OD on Tour

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.