Open navigatie

Asbest

De gemeente heeft op grond van het Asbestverwijderingsbesluit voor de asbestketen een essentiële taak om te zorgen dat bij voorgenomen sloop of verbouwing van een bouwwerk gespecialiseerde asbestdeskundigen worden ingeschakeld. Het gaat daarbij om het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie en het verwijderen van aanwezig asbest.
De ODBN beoordeelt namens de regiogemeenten de sloopmelding en voert het toezicht op de naleving van de voorschriften uit ter bescherming van het leefmilieu.

Sinds de invoering van het Asbestverwijderingsbesluit is het verplicht om asbestverwijdering in bouwwerken uit te laten voeren door gecertificeerde asbestinventarisatiebureaus en asbestverwijderingsbedrijven. Het doel is te zorgen dat asbest zich niet via puingranulaat verspreidt naar bodem en/of bouwstoffen en daarmee een probleem wordt voor de volksgezondheid. Asbest kan zich niet alleen verspreiden via sloopwerkzaamheden maar ook via calamiteiten als brand of illegale stort.

Op grond van het Asbestverwijderingsbesluit moet een eigenaar van een gebouw wat is gebouwd vóór 1-1-1994 een asbestinventarisatie uit laten voeren op aanwezigheid van asbest. Als blijkt dat er asbest aanwezig is, dan moet dit voordat de sloop/verbouwwerkzaamheden worden uitgevoerd verwijderd worden. Zowel de inventarisatie als de verwijdering moet gebeuren door speciaal door voor gecertificeerde bedrijven. Tevens dient voordat de asbestverwijderings- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd een sloopmelding te worden gedaan bij de gemeente.

De ODBN toetst namens de gemeenten of de inventarisatie en de sloopmelding aan de wettelijk eisen voldoet. Daarnaast ziet de ODBN toe op een voor de leefomgeving veilige verwijdering van het asbest en afvoer naar de stortplaats.

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.