Open navigatie

Asbest

De gemeente heeft op grond van het Asbestverwijderingsbesluit voor de asbestketen een essentiële taak om te zorgen dat bij voorgenomen sloop van een bouwwerk gespecialiseerde asbestdeskundigen worden ingeschakeld. Het gaat daarbij om de beoordeling van de aanvraag gevolgd door het verlenen van een sloopvergunning met voorschriften alsmede het toezicht op de naleving van de vergunning.

Sinds de invoering van het Asbestverwijderingsbesluit is het verplicht om asbestverwijdering in bouwwerken uit te laten voeren door gecertificeerde asbestinventarisatiebureaus en asbestverwijderingsbedrijven. Het doel is te zorgen dat asbest zich niet via puingranulaat verspreidt naar bodem en/of bouwstoffen en daarmee een probleem wordt voor de volksgezondheid. Asbest kan zich niet alleen verspreiden via sloopwerkzaamheden maar ook via calamiteiten als brand of illegale stort.

De ODBN kan zorgdragen voor de gehele verwijderingsketen van asbestonderzoek tot asbestsanering in bouwwerken en bodem. Hierbij kan alle expertise van de ODBN-werkgroep asbest gebundeld gebruikt worden.

Waarmee kan de ODBN u helpen?

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.