Open navigatie

Projecten

Regionaal digitaal toezichtRegionaal digitaal toezicht

De ODBN voert vier regionale pilots uit waarmee de (potentiële) doelmatigheidswinst in beeld gebracht wordt van het regionaal digitaal toezicht. Op 8 april 2014 vond hiervan de startbijeenkomst plaats, lees verder...

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Patrick Swinkels

Ondernemingsdossier

De ODBN voert samen met de ZLTO een pilot uit waarin een vorm van zelfcontrole is geïntegreerd. Kijk voor meer informatie op www.ondernemingsdossier.nl of neem contact op met Patrick Swinkels.

Brabantbrede toezichtaanpak luchtwassers

Collectieve taken actualiseert samen met de twee andere Brabantse omgevingsdiensten ODZOB en OMWB de brabantbrede toezichtsaanpak luchtwassers. Om te bepalen welke interventies het beste ingezet kunnen worden wordt eerst een nalevingsanalyse gemaakt. Gerelateerd aan dit onderwerp is de Transitie Zorgvuldige Veehouderij.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yvonne van der Kop.

Ketenaanpak

Biomassa mestvergistingDe ODBN ontwikkelt samen met de twee andere Brabantse omgevingsdiensten ODZOB en OMWB een Brabantbrede visie op de aanpak van ketens en criminaliteit. De ODBN  voert de ketenprojecten ‘biovergistingstromen’ en ‘asbest’ uit.

Biovergistingstromen
Het project richt zich op de ontdoeners, de tussenhandelaren, de biovergistingsinstallaties en de afvoerders,met als doel beter zicht te krijgen op deze afvalstromen en het kunnen controleren hiervan.

Voor meer informatie neem contact op met Maarten Peters.Asbest
De pilot asbest is een project dat vanaf juni 2014 samen met de twee andere Brabantse omgevingsdiensten wordt uitgevoerd. Er wordt samengewerkt met het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Het LMA beschikt over uitgebreide gegevens over afvalverwijdering.
Het project heeft als doelstellingen:


Voor meer informatie kun je terecht bij René Govers.

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.