Open navigatie

Scherper toezien op energiebesparingsverplichtingen

Veel bedrijven zijn bezig met energiebesparende maatregelen om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen of voor het verlagen van de energierekening. Maar energiebesparing is niet vrijblijvend. Voor alle bedrijven die meer verbruiken dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas gelden verplichtingen. De meeste bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit waarin is bepaald dat bedrijven verplicht zijn energiebesparende maatregelen te treffen wanneer de investering zich binnen vijf jaar terugverdient. Voor sommige bedrijven gelden bijzondere verplichten in het kader van de Omgevingsvergunning of de Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA-3). Grotere ondernemingen kunnen daarnaast nog verplichtingen hebben in het kader van de EED.

energietoezicht

Subsidie en belastingvoordelen

Voor financiële ondersteuning bij het treffen van energiebesparende maatregelen zijn verschillende regelingen en subsidies opgezet. Deze maken uw investeringen nog interessanter.

Websites van subsidie verlenende instanties:

Subsidies

Belastingvoordelen

Asbestvrij dak

Adviseur nodig?

Installatie- en adviesbureaus kunnen u helpen bij het energiebesparingsonderzoek en uitvoeren van de maatregelen. U vindt een bureau door te informeren bij collega’s of op website zoals die van branchevereniging FEDEC of kwaliteitsregister QBISN.

Andere mogelijkheden

Als u meer grip wilt krijgen op uw energieverbruik en –kosten, kunt u het volgende overwegen:

Keurmerk

Met een keurmerk voldoet u makkelijker aan wettelijke eisen en profileert u zich als een duurzaam bedrijf. Een aantal keurmerken bieden een systematiek waarmee u grip krijgt op uw verbruik.

Energiemanagementsysteem

Een energiemanagementsysteem geeft u inzicht in de momenten waarop u energie verbruikt. Dat stelt u en uw installateur in staat apparaten en installaties beter te schakelen en in te regelen. Daarmee kunt u met een relatief lage investering veel energie besparen. Het helpt u bovendien bij het scherp inkopen van energie.

Prestatiecontracten

Met een prestatiecontract en/of ESCO geeft u het beheer over uw energie-installaties uit handen aan een specialist en maakt u afspraken over de te leveren kwaliteit, zoals een bepaalde temperatuur of luchtkwaliteit. De specialist organiseert dit voor u tegen een vaste prijs.

Meer informatie?

Heeft u vragen over uw wettelijke verplichtingen of energiebeparende maatregelen? Neem dan contact op met onze toezichthouder Jeroen Delsink (0485) 729 109 of met projectleider Leo van den Akker (0485) 338 385.

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.