Open navigatie

Omgevingswet

De Omgevingswet gaat volgens planning op 1 januari 2022 van kracht. De wet- en regelgeving van de fysieke leefomgeving zal naar verwachting ingrijpend veranderen met deze wet. Gelet op deze naderende stelselherziening is binnen de ODBN een groep van medewerkers actief in het Kernteam Omgevingswet ODBN. Dit Kernteam volgt de huidige ontwikkelingen en coördineert de voorbereidingen om in 2022 klaar te zijn om de opgedragen taken in de fysieke leefomgeving op een adequate wijze te kunnen blijven uitvoeren voor onze deelnemers. In 2017 zijn op basis van een plan van aanpak diverse gerichte activiteiten uitgevoerd, zoals een hernieuwde Impactanalyse. De ODBN trekt hierbij samen op met de andere twee Brabantse Omgevingsdiensten.

Logo omgevingswet

Regionaal Netwerk Omgevingswet

De ODBN is, op verzoek van zijn deelnemers, organisator van het Regionaal Netwerk Omgevingswet. In dit regionale platform (voor Brabant Noord) komen alle projectleiders Omgevingswet van 16 gemeenten, de Provincie Noord-Brabant, de Veiligheidsregio, de GGD, de waterschappen Aa en Maas en De Dommel en de ODBN circa vier keer per jaar samen om kennis en ervaring uit te wisselen. Vertegenwoordigers van onder andere Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere (Brabantse) omgevingsdiensten sluiten regelmatig als gast aan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke van den Berg.

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.