Open navigatie

Zorgvuldige Veehouderij

Koeien

Uit de agrarische basistaken van de ODBN komen een aantal werkzaamheden voort op het gebied van de transitie naar een zorgvuldige veehouderij. Naar aanleiding van diverse crises in de veehouderij zijn er in Brabant afspraken gemaakt die moeten leiden tot een meer zorgvuldige veehouderij. De ODBN is op diverse manieren betrokken bij deze ontwikkeling.

Voor meer informatie neem contact op met Rob Giepmans.

Implementatieteam Zorgvuldige Veehouderij

De ODBN verzorgt de communicatie tussen de provincie enerzijds en en medewerkers van de ODBN en gemeenten anderzijds over de nieuwe Verordening ruimte 2014 (Vr) en Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV).

Voor meer informatie neem contact op met Rob Giepmans.

Gerelateerde website: www.netwerkdepeelhorst.nl 

VeehouderijVeehouderij en volksgezondheid

De  ODBN werkt samen met GGD, provincie en de twee andere Brabantse omgevingsdiensten aan een methode om volksgezondheid een goede plaats te geven bij de beoordeling van ruimtelijke plannen en milieuvergunningaanvragen. Lees verder...

Voor meer informatie neem contact op met Rob Giepmans.

Haute Meat

Project over het verwaarden van vlees van veehouders die een extra inspanning leveren om duurzaam te produceren.

Voor meer informatie neem contact op met Twan Goossens.

Brabantbrede toezichtaanpak luchtwassers

De ODBN ontwikkelt  samen met de twee andere Brabantse omgevingsdiensten ODZOB en OMWB een brabantbrede toezichtaanpak voor luchtwassers. Hierbij is tevens de koppeling gemaakt met de informatiegestuurde handhaving op basis van elektronische monitoring.

Voor meer informatie neem contact op met Yvonne van der Kop.

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.