Open navigatie

Toezicht en handhaving

Ter bescherming van de leefomgeving reguleert de overheid de activiteiten van bedrijven en particulieren. Dat gebeurt op basis van onder andere de Wet milieubeheer. Namens de gemeenten in Brabant-Noord en de provincie Noord-Brabant ziet de Omgevingsdienst Brabant Noord erop toe dat deze regels worden nageleefd. Waar dat niet het geval is treedt de ODBN zelf handhavend op of adviseert de gemeente of de provincie dit te doen.

Meer weten over toezicht en handhaving?

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden die de ODBN uitvoert op het gebied van toezicht en handhaving? Neem dan contact op met de ODBN.