Open navigatie

De ODBN verzorgt ook vergunningverlening, toezicht en handhaving voor het bouwen, gebruiken en (geheel of deels) slopen van bouwwerken. De technische regels voor het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken zijn opgenomen in het Bouwbesluit. Ruimtelijke regelgeving rondom bouwprojecten, zoals een bestemmingsplan of bouwverordening, worden door de ODBN (vaak als integraal onderdeel van technisch bouwtoezicht) getoetst en gecontroleerd.

Wanneer milieu- en bouwwetgeving tegelijk voorkomen bij een project, voert de ODBN deze controles zo veel mogelijk integraal uit.

Briks

Naast bouwen en ruimtelijke ordening kunnen ook inritten, kappen (van bomen) en slopen van bouwwerken (samen in de afkorting BRIKS) onderdeel zijn van een project. Op verzoek van gemeente of provincie wordt toezicht op en handhaving van deze regelgeving verzorgd door de ODBN.

De ODBN voert voor een aantal gemeentes en de provincie in Brabant Noord bouwtoezicht uit op verleende vergunningen. Ook worden op verzoek opdrachten in het kader van bouwen en ruimtelijke ordening uitgevoerd, zoals bij klachten, vergunningsvrij bouwen en handhaving.

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.