Open navigatie

Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv)

Logo's OD's

Vanaf 1 januari 2018 intensiveren Brabantse gemeenten en de Provincie Noord-Brabant de inspecties van veehouderijen. Dit betekent dat toezichthouders van de drie Brabantse omgevingsdiensten (ODZOB, OMWB en ODBN) gedurende drie jaar op uniforme wijze gaan controleren of de agrarische bedrijven aan de wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast informeren zij agrariërs over asbestverwijdering en energiebesparing.

De toezichthouders zullen een reguliere inspectie uitvoeren. Dat betekent dat zij controleren of de agrariër aan de milieu en natuurwet- en regelgeving voldoet. Zo wordt er bijvoorbeeld gecontroleerd of luchtwassers aanwezig zijn en goed functioneren en of het aantal gehouden dieren overeenstemt met de vergunning.

Verbod op asbesthoudende dakbedekking

Daarnaast inventariseren zij hoeveel m2 asbestverdachte dakbedekking aanwezig is en geven zij voorlichting over het veilig verwijderen daarvan. Het verbod op asbesthoudende dakbedekkingen is uitgesteld tot 31 december 2024.

Download de folder: "Verbod op asbesthoudende dakbedekking"

Energiebesparing

Ook energiebesparende maatregelen komen aan de orde. Een bedrijf met een bepaald minimaal energieverbruik is verplicht energiebesparende maatregelen uit te voeren. Maar ook als er geen verplichting is, kan het financieel aantrekkelijk zijn om maatregelen te treffen. De toezichthouders helpen de agrariër graag op weg door het aanbieden van de juiste informatie.

> Download de folder "Energiebesparing in uw agrarisch bedrijf"

Zie ook de praktijkbladen energiebesparing van ZLTO:

Ondersteunende maatregelen

Wilt u als agrarier uw bedrijf duurzamer maken, iets anders gaan doen of stoppen? En krijgt u dit niet (volledig) zelfstandig voor elkaar? De provincie Noord-Brabant heeft een pakket aan ondersteunende maatregelen. Het pakket bestaat uit vier hoofdsporen:

  1. Innovatieve stalsystemen: Bevordert de ontwikkeling en introductie van innovatieve stalsystemen, die uitgaan van een ‘bron’-aanpak.
  2. Bedrijfsgerichte ondersteuning: Voor jonge, ontwikkelende veehouders en oudere, stoppende veehouders.
  3. Investeringsfonds: Helpt veehouders de versnelde vernieuwing te financieren.
  4. Een ondersteuningsnetwerk: Brengt samen met veehouders het perspectief op hun toekomst in beeld en ondersteunt ze bij hun keuze.

> Lees meer over de ondersteunende maatregelen

Ermee aan de slag?
Neem contact op met uw gemeente. Kunt u niet terecht bij uw gemeente? Neem dan contact op met de provincie Noord-Brabant via 073 681 28 12

Eerlijke concurrentie

De veehouderij is in transitie. Bedrijven verduurzamen of stoppen. Met dit inspectieproject krijgen de gemeenten en de provincie een goed beeld van de sector en wordt oneerlijke concurrentie door het niet naleven van regelgeving voorkomen. Om die reden heeft ook de ZLTO zich achter het project geschaard.  Door veehouderijen minimaal één keer op een uniforme manier te inspecteren dragen gemeenten en provincie bij aan een eerlijke concurrentie op het platteland en het herstel van vertrouwen tussen agrariër, burger en overheid.

Data van 7400 veehouderijen in Brabant in beeld gebracht

De ODBN heeft samen met Ynformed, een specialist op het gebied van data-science, rapportages ontwikkeld die inzicht geven in wat de actuele stand is van Noord-Brabantse veehouderijen met betrekking tot het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu.

De vraag hierbij stond centraal:
Wat is het actuele beeld van de Noord-Brabantse veehouderijen met betrekking tot het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu en een aantal thema’s zoals leegstand, asbest en energie?

In drie jaar tijd werden door inspecteurs van de 3 OD’s alle veehouderijen binnen de deelnemende gemeentes bezocht. De data die is verzameld, is verwerkt in interactieve visualitaties. Op verschillende manieren is samengevat hoe de veehouderijen in Noord-Brabant scoren op de getoetste onderdelen. Ook op gemeenteniveau zijn via een interactieve kaart de geïnspecteerde veehouderijen specifiek te zien.

Door openbare data over bedrijven die nu verzameld is te combineren met inspectiedata kan hele waardevolle informatie worden afgeleid. En door een koppeling met het ITv-datawarehouse, zijn ze altijd up-to date.

Dit hele proces is samengevat in onderstaand filmpje:

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.