Open navigatie

Klacht of overlast melden via de MilieuKlachtenCentrale

Bij de Milieuklachtencentrale kunnen inwoners van de provincie Noord-Brabant terecht met meldingen en milieuklachten over bedrijven maar ook in relatie tot overlast vliegverkeer, verdacht zwemwater, illegale houtkap, bedreigde dier- of plantensoorten of overlast door evenementen. Klachten gaan bijvoorbeeld over
-geluidsoverlast,
-geur,
-bodemverontreining,
of luchtverontreiniging.

De omgevingsdienst behandelt deze klachten en gaat na wat mogelijke vervolgacties zijn.

Hoe meldt u uw klacht/overlast over een bedrijf bij de MilieuKlachtenCentrale?

 • Een spoedeisende klacht meldt u via (073) 681 28 21. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar
 • Inwoners van gemeenten kunnen hun niet-spoedeisende klacht ook melden via  een webformulier.  Uw melding kunt u vervolgens volgen via het meldingssysteem s@men.
Klachten bestemd voor een andere instantie

De volgende klachten moet u melden bij de instantie die erachter vermeld staat:

 • Hondenpoep (gemeente en/of milieupolitie)
 • Vuilniszakken (milieupolitie, reinigingsdienst en/of gemeente)
 • Zwerfvuil (milieupolitie, reinigingsdienst en/of gemeente)
 • Ongedierte (milieupolitie/reinigingsdienst)
 • Groenonderhoud (gemeente)
 • Verkeersoverlast (gemeente)
 • Verontreiniging van oppervlaktewater (Waterschap/Rijkswaterstaat)Milieuklachten centrale
 • Legen vuilcontainer (gemeente)
 • Sluitingstijden horeca (gemeente)
 • Openbare orde, drugs, overlast hangjongeren (politie)

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.