Open navigatie

Samen Sterk in Brabant

SSiB met tel

Met een schoon en veilig buitengebied voor ogen, ging medio 2009 het eerste regionale Handhavingsteam Buitengebied aan de slag. Zij houden toezicht en treden op in het buitengebied. En met succes!

Team SSIB

Samen Sterk in Brabant (SSiB) is een samenwerking van:

        Logo ODBN            Logo ODZOB            Logo OMWB

Waar letten ze op?

De focus ligt op de aanpak van stroperij, wildcrossen en (drugs)afvaldumpingen. Overtredingen als het verwaarlozen van dieren en illegale hennepteelt worden ook door het handhavingsteam opgespoord. Het team is 24 uur per dag en zeven dagen per week op pad in het buitengebied.

Ziet u zoiets?

Het handhavingsteam roept iedereen op het buitengebied in de gaten te blijven houden. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 0900 996 54 32. De melding gaat direct naar één van de instanties die samenwerken in het handhavingsteam van Brabant.

Misstand melden?!

We roepen iedereen op het buitengebied in de gaten te blijven houden. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 0900 996 54 32. U kunt uw melding ook doen via de BuitenBeter app.

Meerjarenprogramma Samen Sterk in Brabant 2017 - 2020Meerjarenprogramma SSiB

Aan de hand van de drie benoemde speerpunten geven we aan welke werkzaamheden SSiB de komende jaren zal gaan uitvoeren. Daarnaast geven we inzage in de activiteiten die we de afgelopen jaren hebben ondernomen. De concrete beelden en verhalen uit de praktijk illustreren het belang van onze inzet. Lees hier het pogramma.

Ontmoeting in het groen 2017

Op donderdag 18 mei nodigen Staatsbosbeheer, SSiB en Provincie Noord-Brabant, uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders in de Brabantse groene toezicht en handhavingssector uit voor een netwerkochtend. Een ochtend om kennis te maken met elkaar en met ieders rol in het brede werkveld. En een ochtend om unieke kennis en ervaring, resultaten en dilemma's met elkaar te delen.

> Lees verder.

Contact

De Omgevingsdienst Brabant Noord fungeert binnen het omvangrijke programma Samen Sterk in Brabant als projectleider. Heeft u als gemeente of andere samenwerkingspartner een vraag, neemt u dan contact op met:

Maarten Peters | projectleider Samen Sterk in Brabant
mpeters@odbn.nl | (0485) 729 158

Nieuwsflits SSiB

Om in te schrijven klik op de button

 

 

Eerder verschenen edities van de Nieuwsflits SSiB

In de nieuwsflitsen besteden we aandacht aan actuele resultaten, netwerkactiviteiten en bevragen we de samenwerkingspartners over hun ervaringen.

2017

2016

2015

2014

Meer weten?

Twitter logo