Open navigatie

Samen Sterk in BrabantSSiB met tel

Het team van SSiB is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar in het buitengebied. Als buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zien de professionele regiohandhavers erop toe dat gebruikers het milieu niet te zwaar belasten en treden zij op bij overtredingen. Meer lezen over concrete resultaten? Bekijk dan onze SSiB nieuwsflitsen.

Samen sterk tegen...

Drugsdumping 2 Vissen stroperij Wildcrossen

Afval

Dumpen, lozen, verbranden en vernielen van huis- en bedrijfsafval, asbest en drugsresten.
Lees meer over afval.

Stroperij

Stropen van wild, vogels en vissen, vernielen of      plukken van (beschermde) planten, aantasten van     natuur en dierenwelzijn en overige overtredingen        van de wet Natuurbescherming. Lees meer over stroperij.

Wildcrossen

Crossen met motoren en quads in bos- en natuurgebieden, waaronder Natura 2000-gebieden.      Lees meer over wildcrossen.

Laatste nieuws

Wat kunt u doen?

Het handhavingsteam roept iedereen op het buitengebied in de gaten te blijven houden. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 0900 996 54 32. De melding gaat direct naar één van de instanties die samenwerken in het handhavingsteam van Brabant. U kunt uw melding ook doen via de BuitenBeter app.

Te gast in het buitengebied

Het buitengebeid is de leefomgeving van wild, vogels, vee en andere dieren. De natuur in het buitengebied is uniek, waardevol en kwetsbaar. Als wandelaar of fietser bent u te gast in dat prachtige buitengebied. Daarom zijn er regels. Afhankelijk van het soort terrein gelden regels waar bezoekers zich aan moeten houden. Leest u daarom altijd het bord van de terreinbeheerder wanneer u het terrein bezoekt.

Ontmoeting in het groen 2017

Op donderdag 18 mei 2017 nodigen Staatsbosbeheer, SSiB en Provincie Noord-Brabant, uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders in de Brabantse groene toezicht en handhavingssector uit voor een netwerkochtend. Een ochtend om kennis te maken met elkaar en met ieders rol in het brede werkveld. En een ochtend om unieke kennis en ervaring, resultaten en dilemma's met elkaar te delen. Lees meer.

Samenwerking

Naast de eigen activiteiten speelt SSiB als aanjager ook een belangrijke rol in de samenwerking tussen alle betrokken partners. Kennis delen, informatie uitwisselen, de oog- en oorfunctie vergroten, acties afstemmen en uitvoeren. Door als overheden en organisaties gezamenlijk risico’s en bedreigingen aan te pakken, kunnen we een krachtige vuist maken.

Dagelijks spant SSiB zich in om een buitengebied van circa 4000 km2 voor bijna 2,5 miljoen Brabanders schoner en veiliger te maken. het is de ambitie om nog effectiever naleefgedrag te bevorderen en de afgesproken doelen te behalen.

Nieuwsflits SSiB

Een aantal keer per jaar verstuurt SSiB een nieuwsflits met o.a. actuele resultaten en netwerkactiviteiten. Wilt u ook op de hoogte blijven van onze werkzaamheden? Schrijf u dan in voor onze nieuwsflits via onderstaande button.

 

Meer weten over SSiB?

Bekijk dan hier de plannen en begrotingen van Samen Sterk in Brabant.

Contact SSiB

De Omgevingsdienst Brabant Noord fungeert binnen het omvangrijke programma Samen Sterk in Brabant als projectleider. Heeft u als gemeente of andere samenwerkingspartner een vraag, neemt u dan contact op met:

Maarten Peters | projectleider Samen Sterk in Brabant
mpeters@odbn.nl | (0485) 729 158

Fotografie: Erik de Jonge