Open navigatie

Samen Sterk in BrabantSSiB met tel

Het team van SSiB is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar in het buitengebied. Als buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zien de professionele regiohandhavers erop toe dat gebruikers het milieu niet te zwaar belasten en treden zij op bij overtredingen. Meer lezen over concrete resultaten? Bekijk dan onze SSiB nieuwsflitsen.

Bekijk ook in het verantwoordingverslag welke resultaten we in 2018 hebben geboekt!

Convenant Groene handhaving

Het Convenant Groene handhaving heeft als belangrijk doel het mogelijk maken dat buitengewoon opsporings-ambtenaren (boa’s) op elkaars grondgebied en over gemeentegrenzen heen kunnen optreden.
> Lees meer over het Groene convenant

Samen sterk tegen...

Afval SSiB 1 Vissen stroperij Wildcrossen

Afval

Dumpen, lozen, verbranden en vernielen van huis- en bedrijfsafval, asbest en drugsresten.
Lees meer over afval.

Stroperij

Stropen van wild, vogels en vissen, vernielen of      plukken van (beschermde) planten, aantasten van     natuur en dierenwelzijn en overige overtredingen van
de wet Natuurbescherming. Lees meer over stroperij.

Wildcrossen

Crossen met motoren en quads in bos- en natuurgebieden, waaronder Natura 2000-gebieden.      Lees meer over wildcrossen.

Wat kunt u doen?

Het handhavingsteam roept iedereen op het buitengebied in de gaten te blijven houden. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 0900 996 54 32. De melding gaat direct naar één van de instanties die samenwerken in het handhavingsteam van Brabant. U kunt uw melding ook doen via de BuitenBeter app

Te gast in het buitengebied

Het buitengebied is de leefomgeving van wild, vogels, vee en andere dieren. De natuur in het buitengebied is uniek, waardevol en kwetsbaar. Als wandelaar of fietser bent u te gast in dat prachtige buitengebied. Daarom zijn er regels. Afhankelijk van het soort terrein gelden regels waar bezoekers zich aan moeten houden. Leest u daarom altijd het bord van de terreinbeheerder wanneer u het terrein bezoekt.

Samenwerking

Naast de eigen activiteiten speelt SSiB als aanjager ook een belangrijke rol in de samenwerking tussen alle betrokken partners. Kennis delen, informatie uitwisselen, de oog- en oorfunctie vergroten, acties afstemmen en uitvoeren. Door als overheden en organisaties gezamenlijk risico’s en bedreigingen aan te pakken, kunnen we een krachtige vuist maken.

Dagelijks spant SSiB zich in om een buitengebied van circa 4000 km2 voor bijna 2,5 miljoen Brabanders schoner en veiliger te maken. het is de ambitie om nog effectiever naleefgedrag te bevorderen en de afgesproken doelen te behalen.

Jaarlijkse bijeenkomst 'Ontmoetingen in het Groen'

Jaarlijks organiseert SSiB een bijeenkomst 'Ontmoeting in het groen' waarbij uitvoerders, beleidsmakers, leidinggevenden en bestuurders van toezicht en handhaving in het buitengebied met elkaar praten over allerlei onderwerpen die te maken hebben met toezicht en handhaving in het buitengebied. Elk jaar wordt er een thema behandeld en wordt er een gevarieerd programma opgezet op een bijzondere locatie.

Op 16 mei 2019 was het de vierde keer dat we het hebben georganiseerd. Deze middag stond in het teken van ontmoeten over grenzen heen. Het was een drukbezochte sucecsvolle bijeekomst. Lees hier de terugblik.

Nieuwsflits SSiB

Een aantal keer per jaar verstuurt SSiB een nieuwsflits met o.a. actuele resultaten en netwerkactiviteiten. Wilt u ook op de hoogte blijven van onze werkzaamheden? Schrijf u dan in voor onze nieuwsflits via onderstaande button.

 

Netwerk en werkwijze SSiB:

Netwerk en werkwijze in één oogopslag SSiB

Bekijk hier de Infographic in het groot

Meer weten over SSiB?

Bekijk dan hier de plannen en begrotingen van Samen Sterk in Brabant.

Contact SSiB

De Omgevingsdienst Brabant Noord fungeert binnen het omvangrijke programma Samen Sterk in Brabant als projectleider. Heeft u als gemeente of andere samenwerkingspartner een vraag? Neem dan contact op met Maarten Peters. Voor perszaken graag de communicatieafdeling van de ODBN benaderen.

Voor perszaken graag contact opnemen met de afdeling communicatie:
communicatie@odbn.nl of bij spoed (06) 39084526

Voor vragen uit het netwerk van de SSiB graag contact opnemen met:
Maarten Peters | projectleider Samen Sterk in Brabant
mpeters@odbn.nl | (0485) 729 158

Fotografie: Erik de Jonge

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.