Open navigatie

Convenant Groene handhaving

Het Convenant Groene handhaving heeft als belangrijk doel het mogelijk maken dat buitengewoon opsporings-ambtenaren (boa’s) op elkaars grondgebied en over gemeentegrenzen heen kunnen optreden. Dat is tot nu toe niet mogelijk omdat het optreden van boa’s wettelijk gezien beperkt is tot het grondgebied of beheersgebied van de eigen werkgever (gemeente, waterschap, terreinbeheerder). Natuurgebieden van verschillende eigenaren liggen echter aaneengesloten en overtreders houden geen rekening met eigendoms- en gemeentegrenzen. Omdat boa’s hier wel rekening mee moeten houden, komen ze in situaties terecht waarbij doorpakken op heterdaad of hulp bieden bij acties lastig wordt. Dit wordt ondervangen door in het convenant af te spreken onder welke voorwaarden groene boa’s op elkaars grondgebied mogen optreden. Hierdoor wordt de veiligheid, effectiviteit en efficiëntie van de gezamenlijke boa-inzet vergroot.

Het interventiearrangement wildcrossen Noord-Brabant is het eerste programma dat op basis van het convenant is uitgewerkt en waarvoor de samenwerking op elkaars grondgebieden kan worden toegepast.

Op 18 mei 2017 hebben de eerste partners het Convenant Groene Handhaving Noord-Brabant en Interventiearrangement wildcrossen getekend tijdens de Ontmoeting in het groen. Ook na die datum hebben een groot aantal besturen besloten toe te treden. Het Openbaar Ministerie heeft zoals afgesproken een meer passende bestraffing uitgewerkt voor het wildcrossen op grond van de Wet economische delicten. Het gaat dan om wildcrossen in stiltegebieden. De hoogte van de boetes die het OM in die gevallen kan eisen zijn verwerkt in het oorspronkelijke document. De geactualiseerde versie is in oktober 2017 aangeboden aan het Bestuurlijk platform omgevingsrecht. In juni 2018 is de tekst opnieuw aangevuld in verband met de toetreding van de terreinbeheerders met nader uitgewerkte voorwaarden voor de natuurterreinen. Meer info daarover vindt u in de BPO nieuwsbrief nr. 1/2018.

Hieronder vindt u de meest actuele teksten. Wilt u ook toe te treden tot het convenant en interventiearrangement? Neem dan contact op met de groene handhavingsregisseur van de provincie Noord-Brabant.

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.