Open navigatie

Convenant Groene handhaving

Het Convenant Groene handhaving heeft als belangrijk doel het mogelijk maken dat buitengewoon opsporings-ambtenaren (boa’s) op elkaars grondgebied en over gemeentegrenzen heen kunnen optreden. Dat is zonder deze juridische basis niet mogelijk omdat het optreden van boa’s wettelijk gezien beperkt is tot het grondgebied of beheersgebied van de eigen werkgever (gemeente, waterschap, terreinbeheerder). Natuurgebieden van verschillende eigenaren liggen echter aaneengesloten en overtreders houden geen rekening met eigendoms- en gemeentegrenzen. Omdat boa’s hier wel rekening mee moeten houden, komen ze in situaties terecht waarbij doorpakken op heterdaad of hulp bieden bij acties lastig wordt. Dit wordt ondervangen door in het convenant af te spreken onder welke voorwaarden groene boa’s op elkaars grondgebied mogen optreden. Hierdoor wordt de veiligheid, effectiviteit en efficiëntie van de gezamenlijke boa-inzet vergroot.

Het interventiearrangement wildcrossen Noord-Brabant is het eerste programma dat op basis van het convenant is uitgewerkt en waarvoor de samenwerking op elkaars grondgebieden kan worden toegepast. Ook de terreinbeheerders hebben een programma opgesteld voor onderlinge samenwerking bij toezicht en handhaving in de natuurgebieden.

Op 18 mei 2017 hebben de eerste partners het Convenant Groene Handhaving Noord-Brabant en Interventiearrangement wildcrossen getekend tijdens de Ontmoeting in het groen. Ook na die datum hebben een groot aantal besturen besloten toe te treden.

Convenant geëvalueerd

Sinds 2017 zijn een groot aantal organisaties toegetreden tot het Convenant Groene Handhaving Noord-Brabant en Interventiearrangement wildcrossen. In de zomer van 2019 is het convenant geëvalueerd. De resultaten kunt u teruglezen in het rapport “Samenwerking in het Brabantse buitengebied” op de provinciale website.
Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers het doel van het convenant en de noodzaak tot samenwerking nog steeds breed onderschrijven. Wel is er een duidelijke wens om het convenantstelsel met programma’s te vereenvoudigen. Ook is behoefte aan meer communicatie over de resultaten, een centrale ondersteuning en regie op operationeel niveau, en toetreding van nog ontbrekende partijen. De uitwerking van nieuwe werkafspraken met de 65 partijen, de boa-werkgevers, de betrokken politie-eenheden en het Functioneel Parket die toezicht houden op de afspraken, kost enige tijd. Het bestaande convenant is daarom tijdelijk verlengd totdat de nieuwe afspraken zijn gemaakt.

Hieronder vindt u de meest actuele teksten. Wilt u toetreden of bijtekenen op het verlengde convenant of de bestaande programma’s, neemt u dan contact op met de groene handhavingsregisseur van de provincie Noord-Brabant via oro@brabant.nl .

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.