Open navigatie

Transitie Zorgvuldige Veehouderij

Veehouderij Brabant heeft de grootste veedichtheid van Nederland. Het maatschappelijk en economisch belang van de veehouderij is groot. Agrarische activiteiten zorgen voor voedsel, welvaart en werk. Maar de afgelopen jaren is ook een maatschappelijke weerstand ontstaan. Want agrarische activiteiten zorgen ook voor stank en zorgen over de volksgezondheid. Brabant streeft daarom naar een zorgvuldige veehouderij in 2020. De ODBN is hier nauw bij betrokken.

Zorgvuldige veehouderij 2020
In 2020 produceren ondernemers in harmonie met de omgeving en met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu en met een economisch perspectief. Om dit te bereiken werkt de provincie Noord Brabant met o.a. de ODBN samen. De ODBN ondersteunt hierbij op verschillende manieren.

Dialoog in het veld
Netwerk de Peelhorst is een informeel netwerk dat samenwerkt met allerlei partijen aan een duurzame landbouw in samenhang met een beter leefbaarheid. ODBN-er Jack van Dijck ondersteunt het Netwerk de Peelhorst. Dit netwerk is actief in het veld om via dialoog ontstane problematiek op te lossen. In de transitie Zorgvuldige veehouderij proberen zij zoveel mogelijk mensen te betrekken, te informeren en de dialoog op gang te krijgen over wat er allemaal speelt rondom dit thema.

Brabantse zorgvuldigheidscore
De provincie Noord Brabant is aan de slag gegaan met de wet en regelgeving rondom zorgvuldige veehouderij. De nieuwe Verordening ruimte 2014 bepaalt dat een ondernemer pas een vergunning tot uitbreiding kan aanvragen als hij zijn plannen heeft besproken met zijn omgeving en als hij de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij heeft ingevuld. Rob Giepmans is vanuit de ODBN betrokken bij het implementatieteam dat ervoor zorgt dat onze gemeenten goed voorbereid zijn op deze nieuwe wet en regelgeving en het traject rondom vergunningen, handhaving en toezicht.

Ondersteuning 
Voor concrete vragen of ter ondersteuning van gemeenten is er het Brabants Zorgvuldige Veehouderij team opgericht. De coördinatie ligt in handen van Rob Giepmans van de ODBN. Dit team is de helpdesk voor gemeenten bij vragen over de nieuwe wet en regelgeving.

Urgentieteam
Nieuwe wet en regelgeving regelt alleen iets over nieuwe ontwikkelingen en niet over de huidige situatie. Daarom is er een urgentieteam samengesteld bestaande uit deskundigen van de GGD, BMF, ZLTO, gemeenten, omgevingsdiensten, Netwerk de Peelhorst en de provincie. Ook hier speelt de ODBN met Jack van Dijck en Ton Hermanussen een rol. Dit team gaat aan de slag in de zogenoemde urgentiegebieden om samen met burgers, boeren en andere partijen in gesprek te komen, een verbeterplan te maken en dit uitgevoerd te krijgen.

Wil je meer weten over de transitie zorgvuldige veehouderij 2020? Ga dan naar www.brabant.nl of neem contact op met Ton Hermanussen.

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.