Open navigatie

Activiteitenbesluit en meldingen

De activiteiten van een bedrijf, kunnen gevolgen hebben voor de directe omgeving en het milieu. Tegenwoordig kunnen bedrijven (deels) onder het Activiteitenbesluit vallen.  Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuvoorschriften waar een bedrijf aan dient te voldoen. Natuurlijk alleen wanneer die voorschriften op het bedrijf van toepassing zijn. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten wordt een bedrijf op grond van het Activiteitenbesluit bij type A, B of C ingedeeld. Dat bepaalt of een bedrijf al dan niet een melding moet indienen of een vergunning aan moet vragen.

Meldings- of vergunningplichtig?

Type A: geen melding Activiteitenbesluit en geen omgevingsvergunning

De activiteit(en) binnen uw bedrijf belast(en) het milieu niet of weinig (licht regime). Uw bedrijf valt volledig onder het Activiteitenbesluit en moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding Activiteitenbesluit te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder andere kantoren, banken, diverse zorginstellingen, huisartsen en peuterspeelzalen.

Type B: Melding Activiteitenbesluit

De activiteit(en) binnen uw bedrijf belast(en) het milieu aanzienlijk. Uw bedrijf valt volledig onder het Activiteitenbesluit en moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. De bedrijfsactiviteiten dient u te melden. U moet dit melden minimaal één maand voor aanvang van de start, het wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder andere bedrijven uit de metaalelektro-industrie, tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen en autoherstelbedrijven. Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit kunt u indienen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM): https://www.aimonline.nl.

Type C: Omgevingsvergunning

De activiteit(en) binnen uw bedrijf belast(en) het milieu omvangrijk. U heeft bij oprichting van uw bedrijf een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nodig van de gemeente, provincie of een Ministerie. Deze omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, reclame, in- en uitrit, kappen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Het aanvragen van een omgevingsvergunning geldt in ieder geval voor bedrijven die onder de IPPC-richtlijn vallen. In die vergunning worden voorschriften gesteld die gevaarlijke situaties en milieubelasting voorkomen of beperken.

Wijzigingen

Als u binnen uw bedrijf of bedrijfsvoering iets verandert, kan het zijn dat deze verandering niet in overeenstemming is met uw vergunning. Afhankelijk van de nadelige gevolgen voor het milieu moet u de verandering melden of een veranderingsvergunning aanvragen.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Type B en C bedrijven kunnen bij oprichting of verandering ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig hebben. Dit betreft een beperkte omgevingsvergunning milieu voor één of meerdere activiteiten. In deze vergunning worden geen voorschriften gesteld, maar vindt een toetsing plaats of op bepaalde onderdelen wordt voldaan. Bedrijven die een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig hebben zijn onder andere autodemontagebedrijven, betoncentrales, milieustraten en bepaalde veehouderijen.

De ODBN verzorgt de vergunningverlening en toezicht en handhaving voor bedrijven die onder het activiteitenbesluit vallen. Bedrijven kunnen hun vergunningaanvraag digitaal indienen via www.omgevingsloket.nl.

Vragen?

Als u al een melding of aanvraag heeft ingediend da zal de ODBN, de gemeente of de provincie u op de hoogte houden van de voortgang van de afhandeling.

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.